Warsztaty


Uważamy, że wspieranie rodziców małych dzieci to jeden z najlepszych sposobów na tworzenie warunków dla optymalnego rozwoju dzieci oraz na prewencję całej gamy trudności i dysfunkcji.

Dzięki udziałowi w warsztatach rodzice małych dzieci (od urodzenia do 3. roku życia) mają okazję do poszerzania swojej wiedzy na temat całościowego rozwoju dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa oraz rozwoju swoich kompetencji rodzicielskich w zakresie wspierania dzieci.

Warsztaty są również okazją do spotkania innych rodziców, wymiany doświadczeń i rozważań na różne tematy związane z wychowywaniem dzieci.

Proponowana przez nas tematyka zajęć wywodzi się autentycznych, zgłaszanych nam tematów, które szczególnie interesują rodziców.

Przykładowe tematy warsztatów:

Każdy warsztat prowadzony jest przez dwóch specjalistów mających doświadczenie w bezpośredniej pracy z małymi dziećmi i rodzicami i/ lub w pracy warsztatowej z osobami dorosłymi. 

Projekt
Dobry start
(Lokalne Kluby Rodzinne)
Spotkania rodzinne
w IMD

07.12.2019
Bawialnia
Copyright 2009-2017 © Instytut Małego Dziecka
wykonanie, CMS: AzureusNet