Realizowane projekty


Instytut Małego Dziecka realizuje różnorodne projekty, skierowane do środowiska rodzinnego, edukacyjnego i społecznego, mają one zakres lokalny, krajowy, międzynarodowy.

W latach 2004 – 2016 z naszych usług skorzystało ponad 5800 dzieci i rodziców oraz prawie 1700 nauczycieli i dyrektorów.

Do tej pory pracowaliśmy z ponad 270 przedszkolami oferując im różnorodne projekty szkoleniowe i wsparcie superwizyjne.

Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 120 projektów.

Najważniejsze projekty realizowane przez IMD w latach 2008-2016 to: 

Obecnie IMD realizuje następujące projekty:Wspieranie rozwoju małych dzieci i ich rodzinKawiarenka u Astrid - tworzenie dobrych warunków rozwojowych dla małych dzieci i ich rodzin (od urodzenia do 5. roku życia) - kontynuacja
więcejWsparcie na Starcie - tworzenie optymalnych warunków rozwojowo - wychowawczych dla dzieci i ich rodzin w ramach zajęć grupowych - kontynuacja.
więcejLepszy start – wsparcie i wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych małych dzieci – kontynuacja
więcejWspieranie środowiska edukacyjnegoWarsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i dyrektorów przedszkoli
więcejTworzenie i upowszechnianie modelowych rozwiązańDobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych
więcejProjekt
Dobry start
(Lokalne Kluby Rodzinne)
Bawialnia
Copyright 2009-2017 © Instytut Małego Dziecka
wykonanie, CMS: AzureusNet