Realizowane projekty


Instytut Małego Dziecka realizuje różnorodne projekty, skierowane do środowiska rodzinnego, edukacyjnego i społecznego, mają one zakres lokalny, krajowy, międzynarodowy.

W latach 2004 – 2016 z naszych usług skorzystało ponad 5800 dzieci i rodziców oraz prawie 1700 nauczycieli i dyrektorów.

Do tej pory pracowaliśmy z ponad 270 przedszkolami oferując im różnorodne projekty szkoleniowe i wsparcie superwizyjne.

Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 120 projektów.

Najważniejsze projekty realizowane przez IMD w latach 2008-2016 to: 

Obecnie IMD realizuje następujące projekty:



Wspieranie rozwoju małych dzieci i ich rodzin



Kawiarenka u Astrid - tworzenie dobrych warunków rozwojowych dla małych dzieci i ich rodzin (od urodzenia do 5. roku życia) - kontynuacja
więcej



Wsparcie na Starcie - tworzenie optymalnych warunków rozwojowo - wychowawczych dla dzieci i ich rodzin w ramach zajęć grupowych - kontynuacja.
więcej



Lepszy start – wsparcie i wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych małych dzieci – kontynuacja
więcej



Kawiarenka u Astrid – wsparcie i wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych rodzin z małymi dziećmi
więcej



Rodzinny czas w Instytucie Małego Dziecka – obchody Poznańskich Dni Rodziny 2017
więcej



Wspieranie środowiska edukacyjnego



Warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i dyrektorów przedszkoli
więcej



Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń
więcej



Tworzenie i upowszechnianie modelowych rozwiązań









Copyright 2009-2017 © Instytut Małego Dziecka
wykonanie, CMS: AzureusNet