Misja


Naszą misją jest budowanie kultury małego dziecka, jako integralnej części kultury społeczeństwa demokratycznego. Promujemy znaczenie wczesnego dzieciństwa i wczesnej edukacji dla rozwoju społeczeństwa oraz wprowadzamy zmiany społeczne w tych obszarach.

Naszą misję realizujemy poprzez:

Projekt
Dobry start
(Lokalne Kluby Rodzinne)
Spotkania rodzinne
w IMD

07.12.2019
Bawialnia
Copyright 2009-2017 © Instytut Małego Dziecka
wykonanie, CMS: AzureusNet