Małe przedszkoleMałe Przedszkole to propozycja zajęć dla dzieci 3-4 letnich, które nie uczęszczają do przedszkola.

Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju dziecka. Kształtują się wówczas umiejętności i postawy, które są kluczem do późniejszego sukcesu edukacyjnego i życiowego dzieci. To wiara w siebie, ciekawość świata, otwartość, towarzyskość, samokontrola swojego zachowania, współdziałanie z innymi. Uczestnicząc w zajęciach Małego Przedszkola dzieci mają możliwość wszechstronnego rozwoju.

Coraz bardziej niezależne dzieci przedszkolne są chętne i gotowe do kontaktów z rówieśnikami i innymi dorosłymi, spoza rodziny. Potrzebują jednak bezpiecznego rozstania z rodzicami, stanowiącego bazę dalszych umiejętności adaptacyjnych dziecka. Czas na adaptację w towarzystwie rodziców w Małym Przedszkolu jest bardzo ważny i trwa tyle, ile potrzebuje dziecko.

Małe Przedszkole do dobry start do przedszkola!W czasie zajęć w Małym Przedszkolu dzieci:

  • rozwijają swoją naturalną ciekawość, aktywność i zdobywają nowe doświadczenia,
  • biorą udział w ciekawych zabawach oraz wyprawach badawczych,
  • mogą swobodnie eksperymentować z różnymi materiałami naturalnymi, masami plastycznymi,
  • nawiązują często pierwsze kontakty z grupą rówieśników,
  • uczą się wielu umiejętności społecznych związanych z byciem w grupie, np. komunikowania z innymi, wyrażania swoich potrzeb, pomysłów oraz uwzględniania pomysłów innych osób, przestrzegania zasad, czekania na swoją kolej, rozwiązywania konfliktów,
  • rozwijają swoją samodzielność – podejmując różne wybory i decyzje oraz samodzielnie ubierając się, przygotowując posiłek, myjąc ręce po zabawie, sprzątając zabawki.
  • poznają rytm zajęć podobny do przedszkolnego, przez co przygotowują się do radzenia sobie w przedszkolu i w szkole.

W Małym Przedszkolu pracujemy w oparciu o podejście projektowe wg "Metody Projektów" (The Project Approach) prof. Lilian G. Katz.

Zajęcia odbywają się w małej grupie (do 16 osób) raz w tygodniu, we wtorki, w godz. 14:00 - 16:30, trwają 2,5 godziny. Prowadzone są przez dwie specjalistki (nauczycielkę przedszkolną i psycholożkę) z doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi i ich rodzicami.

Udział w miesięcznych zajęciach kosztuje średnio 240 zł (koszt jednych zajęć to 60 zł).

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Jak się uczą małe dzieci?", który ilustruje nasze podejście do rozwoju i uczenia się małych dzieci. 

Chętnych do Małego Przedszkola prosimy o kontakt:

Projekt
Dobry start
(Lokalne Kluby Rodzinne)
Spotkania rodzinne
w IMD

07.12.2019
Bawialnia
Copyright 2009-2017 © Instytut Małego Dziecka
wykonanie, CMS: AzureusNet