Klub przedszkolakaZajęcia w Klubie Przedszkolaka przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat, które z powodu trudnej sytuacji życiowej i finansowej swoich rodzin nie uczęszczają do przedszkola.

Doświadczenia przedszkolne stanowią ogromną wartość i wpływają na całe życie dziecka. W przedszkolu dzieci nie tylko zdobywają wiedzę, ale budują wiarę w siebie, uczą się radzić sobie ze zmianami i współdziałać z innymi.
Nabywają umiejętności stanowiące bazę ich dalszego rozwoju.

Ważne jest, aby wszystkie dzieci miały możliwość dostępu do dobrych jakościowo programów edukacyjnych.

Zabawa swobodna - zabawa drewnianą kolejką

Zabawa swobodna - zabawa drewnianą kolejką
Zabawy tematyczne - zabawa w dom Projekt 'Warzywa' - siatka pojęciowa Zabawy twórcze - malowanie farbami Samodzielne nalewanie napoju

Podczas zajęć dzieci:

Pracujemy z dziećmi "Metodą Projektów" (The Project Approach) prof. Lilian G. Katz (www.project-approach.com)

Zajęcia odbywają się w małej grupie (do 15 osób).

Prowadzone są przez dwóch specjalistów.

Odbywają się w pobliżu miejsca zamieszkania dzieci w wybranych przez nas przedszkolach, w godzinach popołudniowych.

Obecnie prowadzimy jedną grupę Klubu Przedszkolaka w Przedszkolu nr 87 przy ul. Św. Czesława w Poznaniu.

W zależności od ilości zdobytych środków zajęcia w danym roku odbywają się od jednego do trzech razy w tygodniu.

Zajęcia są bezpłatne, finansowane ze środków zdobywanych od różnych sponsorów m.in. Urzędu Miasta Poznania - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.


Chętnych do Klubu Przedszkolaka prosimy o kontakt:

Projekt
Dobry start
(Lokalne Kluby Rodzinne)
Szkolenia dla opiekunek żłobkowych
Bawialnia
Copyright 2009-2017 © Instytut Małego Dziecka
wykonanie, CMS: AzureusNet